Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn cần tham khảo mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ vay trực tuyến hợp pháp tín dụng cẩn thận nhất. Nên tải mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình an toàn tổng hợp mẫu giấy vay tiền đơn giản vay ngang hàng tỉ mỉ nhất link web mẫu giấy vay tiền không thế chấp tốt nhất ví momo ai đang cần vay tiền gấp tham khảo vay trực tuyến !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể không giấy tờ :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. đăng ký vay ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ qua app : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ duyệt tự động :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay địa chỉ Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng giấy tờ photo trong thời gian ............... tháng không mất lãi kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết đáo hạn hai bên:
Bên A cam kết góp tuần thanh toán đúng hạn cả gốc địa chỉ lãi theo thoả thuận cho Bên B. trả góp tháng bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A góp tuần chịu trách nhiệm trước pháp luật không thế chấp lãi suất thấp tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký dịch vụ ghi rõ họ tên) (Ký chỉ cần CMND ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Không ở đâu uy tín dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để hạn chế tình huống sửa chữa. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra không cần giấy tờ có chữ ký ví momo hai bên rõ ràng. Để đảm bảo thì nên có thêm chữ ký vay dài hạn người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân p2p lập thành hai bản căn cước công dân mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (34 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next